Wikend ministrantów

06.09.2014 16:11

Ostatni wikend ministrantów my mieli na wiosne w Mostach, także je czas zorganizować dalszy. W dniach od 3.- 5.10.2014 bedymy mieć wikend ministrantów oraz kandydatów w szkatule u sióstr Elżbietanek. Poczóntek je o godzinie 17.00 w pióntek 3.10. Gdo pudzie na Msze św. o godzinie 18.00 do kościoła parafialnego, tak może prziść po Mszy św. Wikend zakóńczymy w niedziele 5.10. Mszóm św. o godzinie 8.45.

 

Cena wikendu bedzie: 200 Kč. Pinióndze bedym zbiyrać na miyjscu.

 

Ze sobóm zebrać jako dycki: spacak, higiene, bóty do gór, obleczyni do lasu, bóty na fusbal(podle pogody do sali albo na boisko), gdo chce tak cosi do wpólnej kuchni

 

Proszym rodziców aby nie zapómnieli na LYKI a karte ubezpieczenia.

 

 

Program a temat wikendu se ministranci oraz kandydaci dozwiycie na miyjscu.