wakacje ministrantów 2013 - Lubina

21.08.2013 20:53

 

UWAGA ZMIANA !!! ODJAZD W NIEDZIELE 11.8.2013 O GODZINIE 17.00. SPOTKANI U TESCA NA PARKINGU W JABŁÓNKOWIE.   

 

 

Termin: 11.-16.8.2013

Miyjsce: Lubina u Kopřivnice

Cena: 500 Kč na osobe - pinióndze bedym zbiyroł w poniedziałek 12.8. przy odjazdu

 

Odjazd: w poniedziałek 12.8. z aut.st. w Jabłónkowie

Przyjazd: w pióntek 16.8. w wieczornych godzinach

 

Co zebrać ze sobóm: spacak, karymatke, bóty do gór a na fusbal, papucie na fare, sportowe obleczyni, higiene, krem na opalowani, czopke na głowe.

Lyki: proszym rodziców aby mi nagłosili gdo a jaki lyki biere.     

 

Bedymy spać na farze. Do dyspozycji mómy fusbalowe a wolejbalowe boisko, ping-pongowy stół, atd.  W Kopřivnici odwiedzimy muzeum aut, jak se podarzi. Blisko nas je hrad Hukvaldy a hrad Štramberk. Także se myślym, że se mocie na co cieszyć.

 

Gdo chce jechać na wakacje, tak se musi zgłosić do 5.8.2013 a to na email: marojach@seznam.cz albo Mob. : 605 324 679