Wigilijka 2012

W tym roku wigilijka była 28.-29.12. w szkatule u sióstr elżbietanek. Prziszło 18 ministrantów oraz zawitała do nas S.M.Augustyna. Na sóm poczóntek modlitwa, opłatek oraz zaśpiewanie kolędy rozpoczęło całóm wiglijke ministrantów. Po dobrym obiedzie, zapieczóny hermelin a amerycki zimioki, syncy byli podzielóni do 3 grup. Każdo grupa na podstawie urywku z ewangelii przygotowała krotki przedstawiyni. Potym my grali gry a przede wszystkim lakros. Po wieczerzy my wszyscy szli na spotkani oraz Mszę Swiętą wspólnoty Zacheusz. Kolem godziny 23.00 my szli na pole, kaj był przygotowany program na podstawie życia św. Franciszka. Na zakónczyni dnia my mieli krotkóm modtlitwe przi świyczkach, kieróm przygotowoł Jakub Szotkowski. Na drugi dziyń nastompiło tradycyjne ukludzani szkatuły.

 

Fotki sóm umieszczone na: 

ministranti-alzbetinky | wigilijka 2012 – rajce.net