Zasady lektora

Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.

 

Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.

 

Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.

 

Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.

 

Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.